O projektu

 

Mednarodni partnerski projekt Erasmus + ˝Pametne rešitve za vključevanje študentov s posebnimi potrebami v visoko šolstvo˝ poteka od septembra 2020 do avgusta 2023. Projekt izvajajo štiri partnerske institucije – Univerzitetni inštitut za izobraževalne vede Liepaja (Latvija), CSI Center za socialne inovacije LTD (Ciper), Univerza v Patrasu (Grčija), Univerza v Mariboru (Slovenija).

Cilj projekta je razviti inovativne, vključujoče rešitve visokošolskega sistema, ki spodbujajo družbeno vključenost in inovativne rešitve digitalne podporne tehnologije. S tem se spodbuja dostopnost informacijskih in komunikacijskih tehnologij za različne družbene skupine ter njihovo vključevanje v akademsko in družbeno okolje. Inovativne rešitve se razvijajo v neposrednem sodelovanju s študenti, predstavniki visokošolskih zavodov in strokovnjaki za digitalne rešitve, kjer se upoštevajo raznolikosti potreb, zahtev in priporočil. V okviru projekta se razvija odprta, centralizirana digitalna platforma za vrednotenje in zagotavljanje podporne podpore v visokošolskih zavodih in podjetjih.

Digitalno platformo projekta dopolnjuje integriran komplet podpornih in informacijskih orodij za študente s posebnimi potrebami v visokošolskem izobraževanju. Predstavnikom visokošolskih zavodov je na voljo specializiran tečaj e-učenja za učenje in uporabo digitalne platforme v vsakdanjem delu.

Rezultati projekta 

Orodje za digitalno ocenjevanje zahtev študentov invalidov v visokem šolstvu.
Analiza in objava podatkov o zahtevah študentov invalidov v visokem šolstvu.
Interaktivni informativni priročnik o razpoložljivih podpornih tehnologijah za študente invalide v visokem šolstvu.
Univerzitetni tečaj e-učenja: Ustvarjalne informacijske tehnologije in podporni programi za študente invalide v izobraževanju.

Ciljna publika

Partnerstvo