Σχετικά με το έργο

 

Το διεθνές σχέδιο εταιρικής σχέσης Erasmus + «έξυπνες λύσεις για την ένταξη των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» διαρκεί από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2023. Το έργο υλοποιείται από τέσσερα ιδρύματα εταίρους το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο εκπαιδευτικών Επιστημών της Liepaja (Λετονία), το CSI Center for Social Innovation LTD (Κύπρος), το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα) και το Πανεπιστήμιο Maribor (Σλοβενία).

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων και χωρίς αποκλεισμούς λύσεων συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προωθούν την κοινωνική ένταξη και καινοτόμες λύσεις ψηφιακής βοηθητικής τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η διαθεσιμότητα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών για διάφορες κοινωνικές ομάδες και η ένταξή τους στο ακαδημαϊκό και κοινωνικό περιβάλλον. Καινοτόμες λύσεις αναπτύσσονται σε άμεση συνεργασία με φοιτητές, εκπροσώπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικούς ψηφιακών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των αναγκών, των απαιτήσεων και των συστάσεων. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται μια ανοιχτή, συγκεντρωτική, ψηφιακή πλατφόρμα για την αξιολόγηση και παροχή υποστηρικτικής υποστήριξης σε ιδρύματα και επιχειρήσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ψηφιακή πλατφόρμα του έργου συμπληρώνεται από ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων υποστήριξης και πληροφόρησης για μαθητές με ειδικές ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στους εκπροσώπους των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται ένα εξειδικευμένο μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για μάθηση και χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας στην καθημερινή εργασία.

Εξοδοι έργου

Ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης για τις απαιτήσεις των μαθητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ανάλυση και δημοσίευση δεδομένων σχετικά με τις απαιτήσεις των μαθητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Δέσμη εργαλείων διαδραστικής πληροφόρησης σχετικά με τις διαθέσιμες βοηθητικές τεχνολογίες για μαθητές με ειδικές ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης Πανεπιστημίου: τεχνολογίες δημιουργικής πληροφορίας και υποστηρικτικά προγράμματα για μαθητές με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση

Κοινό targer

 

Εταιρική σχέση