Par projektu

 

Starptautiskais Erasmus+ programmas partnerības projekts “Viedrisinājumi studentu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanai augstākajā izglītībā” ir uzsākts 2020. gada septembrī un tā norise tiek plānota līdz 2023. gada augustam. Projektu īsteno četras partnerinstitūcijas – Liepājas Universitātes Izglītības Zinātņu Institūts (Latvija), Sociālo Inovāciju Centrs LTD (Kipra), Patras Universitāte (Grieķija) un Mariboras Universitāte (Slovēnija).

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvus, iekļaujošās augstākās izglītības sistēmas risinājumus, kas veicinātu sociālo iekļaušanu un novatoriskus digitālo palīgtehnoloģiju jeb asistīvo tehnoloģiju risinājumus. Tā veicinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamību dažadām sabiedrības grupām un to integrēšanos akadēmiskajā un sociālajā vidē. Inovatīvie risinājumi tiek izstrādāti tiešā sadarbībā ar studentiem, augstākās izglītības institūciju pāstāvjiem un digitālo risinājumu speciālistiem, ņemot vērā izglītības vajadzību dažādību, konkrētās prasības un ieteikumus. Projekta ietvaros tiek izstrādāta brīvas pieejas, centralizēta, digitāla platforma asistīvā atbalsta izvērtēšanai un nodrošināšanai augstākās izglītības institūcijās un uzņēmumos.

Projekta digitālā platforma tiek papildināta ar integrētu atbalsta un informācijas instrumentu kopumu studentiem ar speciālajām vajadzībām augstākajā izglītībā. Augstākās izgītības institūciju pārstāvji tiek nodrošināti ar specializētu e-studiju kursu digitālās platformas apguvei un izmantošanai ikdienas darbā.

Projekta rezultāti

Digitālā novērtēšanas instrumenta izstrāde studentiem ar speciālajām vajadzībām augstākajā izglītībā.
Datu analīze un zinātniskās publikācijas par studentiem ar speciālajām vajadzībām augstākajā izglītībā.
Interaktīvu asistīvo tehnoloģiju instrumentu pieejamība studentiem ar speciālām vajadzībām augstākajā izglītībā.
Universitātes e-studiju kurss: Radošās informācijas tehnoloģijas un asistīvās tehnoloģijas studentiem ar speciālām vajadzībām augstākajā izglītībā.

Mērķauditorija

Projekta partneri